החברה משווקת ומוכרת זרעים זרעי ירקות, זרעי ירקות לתעשייה, זרעי תבלינים וזרעי גידולי-שדה כגון: בקיה יובל פופני ושדות, שיבולת שועל, סיא 6 וסיא 4, ותלתן.
החברה רואה את מגדלי הירקות, המשתלות, חברות היצוא החקלאי ורשתות הקמעונות בישראל כשותפיה למימוש הערך המוסף הגבוה של הזנים הייחודיים, הבונים את סל מוצריה המסחריים.