מחלות ומזיקים עיקריים לדבורות

מחלות ומזיקים עיקריים לדבורות

  • רקבת הוולד האמריקאית – הוולד נרקב בערך בן 10 ימים, גופו מתכווץ ונעשה אלסטי ונודף ריח רקבון מהכוורת. מחלה מדבקת מאד, כמעט אי אפשר לרפא. יש להשמיד כוורות נגועות.
  • רקבת הוולד האירופית – הוולד נרקב כבן 6 ימים, גופו נמתח ונעשה חום, ריח חמוץ מהמכוורת. יש לחזק כוורות נגועות, אפשר לטפל על ידי סטרפטומיצין או טראמיצין.
  • מחלת השקית – הוולד מת והופך לשקית מלאה נוזלים. המחלה חולפת מעצמה.
  • ורואה – קרציות טפילות היושבות על גבי הדבורה, בפרק בין הבטן והחזה, ומוצצות את דמה. כוורת חזקה תתמודד לבד עם המזיק, כוורת חלשה יש לחזק.
  • עש הדונג – אוכל את החלות ונובר בעץ הכוורת. יש לנקות היטב את הכוורות ולהוציא חלות ריקות שבהן העש מטיל ביצים.
  • צרעות – בעיקר הצרעה המזרחית, טורפות את הדבורים. יש להדבירן ולפזר להן מלכודות ופתיונות רעל.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *